ד״ר מיקי כץ

עריכה לשונית וספרותית

 

052-2212242

 

כתיבת סיפור חיים

 

תהליך כתיבת סיפור החיים הינו בעצם סיפור של מסע. אדם עורך מסע אל עברו ומבקש להנציח אותו. לא תמיד מצויים הכלים בידיו. לעתים העברית אינה שפת אמו ועל כן הוא מתקשה לפרוש את סיפורו בשפה זו. לעתים מלאכת הכתיבה קשה עליו, שכן החומרים העולים בסיפור האישי מלווים בדרך כלל במטען רגשי לא קל.
זאת ועוד, לעתים קרובות נזקק הכותב למידע הקשור לרקע העלילה, לאיזכור האירועים ההיסטוריים שלאורם נפרש סיפור חייו והוא זקוק לסיוע בהשלמת מידע זה ממקורות חיצוניים.
על כן, רבים בוחרים ב"איש ביניים" – מי שאמון על הכתיבה בשפה העברית ותפקידו להעביר את סיפורם באופן שהוא נאמן למקור מחד, אך גם בהיר ונהיר, ערוך כהלכה וכמובן חף מכל שגיאה.
 


תהליך העבודה

 

תהליך העבודה של כתיבת סיפור חיים מבוסס על סדרת מפגשים שנערכים ביני לבין המספר. בדרך כלל נחוצים כעשרה מפגשים, כאשר כל מפגש עוסק בתקופה אחרת במסכת חייו של המספר.
לקראת המפגשים מתבקש המספר לאסוף מסמכים (במידה והללו מצויים בידיו) כגון תעודות לידה, תעודות נישואין, מכתבים, אלבומי תמונות  ועוד.
לעתים נערכים מפגשים נוספים עם בני משפחה או מכרים שיכולים להוסיף ולתרום תרומה משמעותית לסיפור.

בתום כל מפגש אני כותבת את סיפורו של הפרק המיוחד שבו דנו ולקראת המפגש הבא הוא מוגש לעיונו ולהערותיו של המספר. עם תום סדרת המפגשים מגיע שלב הכתיבה הסופית, העריכה, ההגהה, הגרפיקה והעימוד. בהתאם לרצונו של המספר ניתן לשלב בספר תמונות, מסמכים, איורים וכל מה שחשוב בעיניו להמחשת הדברים.
פעמים רבות תהליך הכתיבה הוא גם תהליך תרפויטי שבמהלכו משתחררים הכותבים ממועקה רגשית שהם גוררים עמם לאורך השנים.

היום שבו יוצא הספר לאור הוא תמיד יום של חגיגה ושל התרגשות רבה הן לכותב, הן לבני משפחתו ולחבריו הקרובים והן לי עצמי, שהרי בעצם שמיעת הסיפור וכתיבתו אני הופכת למעין בת-משפחה.